นับ 1 ให้ถึงล้าน ตัวช่วยที่ทำให้จ่ายภาษีน้อยลง

นับ 1 ให้ถึงล้าน

นับ 1 ให้ถึงล้าน.. วันนี้จะมาชวนคุยต่อในตอน “ตัวช่วยที่ทำให้จ่ายภาษีน้อยลง” ซึ่งตัวช่วยนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกัน นั่นก็คือ ค่าลดหย่อนภาษี นั่นเอง

แต่ค่าลดหย่อนภาษีก็มีอยู่ด้วยกันหลายประเภท หลายหมวดหมู่.. Ep.นี้เราจะมาชวนคุยกันว่า จะวางแผนค่าลดหย่อนอย่างไร ถึงจะเป็นตัวช่วยให้คุณจ่ายภาษีน้อยลงอย่างคุ้มค่ามากที่สุด มาติดตามกันครับค่าลดหย่อนภาษี เป็นสิทธิประโยชน์ที่กฎหมายมอบให้ตามสถานภาพและภาระของผู้เสียภาษีคนนั้นๆ เป็นได้เป็น 4 หมวดหมู่ใหญ่ๆ ดังนี้

นับ 1 ให้ถึงล้าน

1. หมวดค่าลดหย่อนส่วนตัว เช่น ค่าลดหย่อนส่วนตัว คู่สมรส บิดามารดา บุตร ฝากครรภ์ ทำคลอด สงเคราะห์ผู้พิการ ซึ่งค่าลดหย่อนในหมวดนี้มักเป็นสิทธิที่เราได้รับตามสถานภาพ เช่น การเป็นลูกรับผิดชอบดูแลพ่อแม่ที่ไม่มีรายได้ การรับผิดชอบดูแลคู่สมรส บิดามารดา รับผิดชอบค่าฝากครรภ์ ค่าคลอดบุตร ดูแลบุตร เป็นต้น
สำหรับค่าลดหย่อนหมวดนี้ คุณอาจต้องศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น เกณฑ์รายได้ต่อปีของบิดามารดาหรือคู่สมรสเท่าไหร่จึงใช้สิทธิได้? หรือการเปรียบเทียบผลประโยชน์ที่ได้รับจากค่าลดหย่อนบุตรกับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคม ซึ่งอาจต้องมีเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นต้น

2. หมวดค่าลดหย่อนการออมและการลงทุน เป็นค่าลดหย่อนที่คุ้นเคยกันอย่างดี นั่นคือการลงทุนเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษี เช่น การลงทุนในกองทุนรวม SSF/RMF, การลงทุนในประกันรูปแบบต่างๆ หรือมีการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) กับทางบริษัทที่ตนทำงาน